La nevada del 62.

En aquesta entrada els trens travessant Tortosa. El pas elevat de l’Avinguda Generalitat. Interessant de veure a l’operari maniobrant el canvi d’agulles.


Font del mapa la Cartoteca Digital.

Font de la imatge. Baix Ebre i Montsià Antics, Facebook

La construcció del ferrocarril la Vall de Zafan

Al febrer del 2013 ja vam publicar aquesta foto de la construcció de la línia de Ferrocarril de la Vall de Zafan però pensem que torna ser rellevant publicar-la per mostrar el fet de construcció d’aquestes línies ferroviàries actualment desaparegudes. 


Ara la tornem a publicar amb la situació en la que es va realitzar, tot just a la sortida de Roquetes, a la coneguda Vall del Marquès. 

De Tortosa a Alcanyís

Fotografia del tren que feia el trajecte conegut com la Vall de Zafan, es a dir de Tortosa a Acanyís.


La foto està realitzada a l’estació de Tortosa a la dècada dels anys 60 del segle passat, on podem veure una  preciosa locomotora a vapor de la sèrie 201. A més la fotografia és interessant ja que ens deixa veure part de la ciutat: com és el recent inaugurat Seminari, una part del depòsit de trens actualment desaparegut i cap a la dreta de la imatge al turó el fortí d’Orleans i a nivell del carrer Cervantes el modernista garatge Cervera.

A més en aquestes entrades relacionades amb el transport ferroviari inclourem un plànol on marcarem la situació de la foto, (cercles concèntrics en color morat).

Font del mapa la Cartoteca Digital.

Font de la imatge. Baix Ebre i Montsià Antics, Facebook

Urna de Sant Crescenci, de la Seu de Tortosa

Peça que forma part del Tresor de la Catedral, una peça de plata en el cos de sant Crescenci, de procedència romana o genovesa datada al 1624, amb el remat de la Mare de Déu de la Cinta. Va ser donada pel cardenal Espínola el 15 d’octubre del 1626, portant els seus escuts.


Durant la Guerra Civil, com la resta del tresor va ser inventariada i custodiada per l’Ajuntament republicà, amb el número 12 i dipositada el 22 de juliol de 1936. Aquesta va ser inventariada per mossèn Solé amb el títol d’Objectes d’art de la Seu de Tortosa disposats a l’Ajuntament el dia 22 de juliol de 1936 i que posteriorment seran dipositats al Banc d’Espanya al carrer Cervantes.

Com es sabut algunes de les peces amb el guirigall final de la Guerra van dispersar-se i amb això i allò encara no han retornat al seu lloc original, quedant perdudes per algun lloc inconcret del planeta Terra.

Aquesta en concret va ser recuperada el 15 de maig del 1939, al Palau Nacional de Montjuïc de Barcelona, retornant a la Seu de Tortosa.

Fotografia de Lucien Roisin.

Massip, Jesús. El tresor de la catedral de Tortosa i la guerra civil de 1936. Publicacions Abadia de Montserrat.

L’Alhambra tortosina

Era la forma popular en la que es coneixia els salons del Palau Capmany, on s’albergava la seu del Centro Dertosense o Casino de Tortosa.


Uns salons amb un estil neoàrab a la planta noble del Palau, construïts al 1868 per Josep Grifoll. És l’època on surten diferents associacions a la ciutat aglutinadores de la burgesia i les activitats de relació social i culturals; com ara el Centre de Comerç al 1899 i l’Ateneu 1905. Tot i l’acceptació de la decoració i la fama dels mateixos, no perdurarà fins als nostres dies aquesta recreació de l’estil nassarí als salons del Palau. El que si hi podem trobar encara és la decoració del patí emmanisada i font central. 

Un exemple d’aquelles activitats la podem trobar per exemple a la premsa local del 18/02/1885, és carnestoltes i al diari de la Verdad hi trobem: El lunes fué el último de los bailes de màscaras, que han tenido lugar en la sociedad el Círculo. Su elegante salón árabe lucia mas sus afiligranados arabescos con la belleza y encantos del sin número de lindas mascaritas. No desmereció en nada de los que hemos descrito estos días. Sobre la tirante lona blanca bailó la juventud polkas y rigodones hasta las cuatro de la madrugada que el walz final del programa anunciaba el término de la fiesta. 

Font de la imatge: Ilercavònia.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...