Torpedero 1


Fotografia del Torpedero Nº1, remuntant el riu Ebre, l'any 1915.

Aquesta fotografia ha estat enviada per Ramon Monllau Cid.
Via Facebook.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...