Entrada de la Fonda SiboniEntrada de la fonda i restaurant Siboni, a l'edifi Lamote de Grignon de l'arquitecte Josep Maria Vaquer i Urquizú d'inicis del SXX. 
Fotografia enviada per Joan Otero.

La societat tortosina als anys 10

Dues fotos de Ramon Borrell, per a la premsa il·lustrada de l'època (1912) que retraten les grans diferències d'aquella societat.
A la primera foto hi trobem la societat més afavorida al voltant d'una taula plena de viandes, un entorn net, comfortable i com no amb la companyia de capellans, senyors amb grans barbes i bigotis, senyores amb barrets, fins i tot un militar. "Distribución de libretas de ahorro concedidas por la Caja Rural, a los niños nacidos el 5 de mayo último, fecha de la visita de Su Majestad el Rey a aquella ciudad. Presidencia de la mesa."

A la segona foto a la porta del Banc de Tortosa, són aquells que van tenir la "sort" de rebre el premi. "Salida del local de los padres de los niños favorecidos en la distribución de libretas de ahorro, en compañia de los agraciados, después de terminado el simpático acto."

Comparar les dues fotografies no té desperdici: a la segona, a part dels dos treballadors que surten al fons vestits iguals, la presència masculina és poca, cuatre dones joves amb els sues nadons, una dona més gran possiblement la mare d'una d'elles, el mocador al cap, les espardenyes, els davantals...

Doncs bé, l'acte és qualificat de simpàtic. Vist amb 100 anys de diferència la gràcia no és tan gran, ja que sembla que res ha canviat i les dualitats a la nostra societat encara es conserven i es manifesten.

Los Mimos

Gràcies a un gran col·laborador com és el Joan Ramírez en arriba aquesta publicitat tant divertida dels anys vint del segle passat. "Articulo de primera necesidad para los matrimonios".


"Lo que Ellas quieren son MIMOS. Lo que ablanda a cuñadas y mamás suegras por raras y crónicas que sean, son únicamente los MIMOS"

La nau central de la Seu


Fotografia de Fototípia Thomas de la nau central de la Seu, presa des del cor cap a la girola. Des d’aquesta, es veu la il·luminació de l’edifici amb el triple esglaonament de les finestres, donat per les diferents altures dels dos deambulatoris. Altres elements que es poden observar en la fotografia són els púlpits o trones del segle XV, d’estil flamenquitzant, situats al quart tram de la nau central, tant a la nau de l’epístola com a la de l’evangeli. Darrera d’aquestes i donant accés al presbiteri, la reixa obra de l’escultor Esteve Bosch i els ferrers Antoni Henrich i Esteve Maysoaltada, que va ser un regal del bisbe Gaspar Punter i que actualment es troba als peus de la Catedral (en el primer tram). Es poden apreciar també en la fotografia els fanals originals que donaven llum a la nau, i a l’esquerra els tubs de l’orgue. Així com la reixa que tancava el recinte del cor que se situava al tercer tram de la planta basilical de la Seu (actualment es pot visitar al dormitori dels canonges dins l’exposició permanent).


Papers mullats


Rebut del quatre de maig de 1939: Fonfo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo.

Aquest rebut els emetien les entitats bancàries a la gent que portava els diners emesos legalment per la República i que amb l’“any triomfal” de la victòria feixista havien perdut el valor. Generalment aquestos rebuts es convertien en paper mullat.

Enviat pel Joan Ramírez.

Ponts de trànsit


Postal cedida per N.M.G.
Imatge dels dos ponts de la ciutat que van conviure a inicis del segle XX, abans de la Guerra Civil, en primer terme el pont de l'Estat que va fins als peus del campanar del Roser i baix el pont; els rais a la vora del riu arraserats de la corrent. Més enllà el pont de la Cinta que va sustituir el pont de barques.
La postal també ens dóna una perspetiva de com era el Raval de la Creu a inicis del segle.

La nau de migdia

És la nau que ens trobem a l'entrar per la porta de l’Olivera. Aquesta nau del claustre era la que contenia els accessos al refetor o menjador dels canonges, la cuina i el calefactor. Actualment entre altres coses aquesta nau podem trobar les columnes de pòrfir verd i roig, d’estil visigòtic, l’entrada al refetor, d’estil gòtic i la llosa del consell de la ciutat.


A la fotografia de Circa del 1935, hi podem veure els arcs d’arc ogival apuntat, amb les seves columnes de fust quadrilobulat i capitell llis. Sols a la porta que dóna accés al pati hi trobem uns capitells historiats que es creu que són una resta del claustre romànic de la catedral de Tortosa. En ells es representa diferents escenes de la vida de Crist, a la dreta: l’entrada a Jerusalem, el diumenge de Rams, els tres d’Emmaús, un altar i Jesús amb soldats. Al capitell contrari està Jesús davant Herodes, el davallament de la Creu, tres figures i la mort dels sants innocents.
Al fons i ja en la nau de ponent, la porta oberta que dóna accés a la Porta de Palau i el Carrer Croera on es situa el Palau Episcopal gòtic.

Panoràmica entre ponts

La façana fluvial de Tortosa amb tot el seu esplendor a principis del segle XX, fotografia presa des de Ferreries (Raval de la Creu); entre el pont de la Cinta i el pont de l’Estat.

1/Església i Convent del Miracle. 2/Castell de la Suda. 3/Catedral. 4/Palau Episcopal. 5/Punta de la cúpula de l’església de la Reparació. 6/Casa de la Generalitat o duana. 7/ Quarters. 8/ Sitjar. 9/Palau Oliver de Boteller. 10/Barri de Pescadors. 11/Llotja i edificis del complex. 12/Mercat. 13/ Parc municipal. 14/Pont del ferrocarril. 15/ Pont de l’Estat. 16/ Riba de Ferreries, amb rais. 17/ Voltes de la Peixateria, desembocadura de la Vall. 18/Muleta al riu Ebre. 19/ Pont de peatge de la Cinta.


Tres detalls de la panoràmica desplegable de la façana fluvial de Tortosa.
Imatges compartides per JM Faiges Albiol

Cantonada entre Cervantes i Teodor González


Cantonada entre el Carrer Cervantes i el Carrer Teodor González.

Fotografia presa cap al principi dels anys 70, on mostra la casa del fotògraf Escudé que des de principis de segle albergà el primer cinematògraf de la ciutat. Ara reconvertit el local amb Galeries Escudé, botiga d’objectes de regal.

A més a la foto hi podem veure la banda de música tal vegada alguna processó de Corpus o la Cinta, a primer terme el mirador de la Casa Matheu i al fons tancant la perspectiva el cinema Fèmina.

Fotografia enviada Inma Cafa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...