A la coberta del Torpeder 1


En Llombart president i En Navarrete secretari de la "Liga Marítima de Tortosa". Any 1915.
Fotografies enviades per Joan Ramírez.
Per ampliar aquest tema; El proyecto del puerto de Tortosa y el Torpedero Nº1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...