Carrer de l'Àngel


Postal d'edicions Arribas.
On es pot veure la Casa Franquet, cantonada amb el carrer Montcada del anys 1864/1869 de Josep Grifoll i just davant la Casa Lamote de Grignon coneguda com Hotel Siboni de Josep Maria Vaquer i Uquizú, inicis del S XX.
Fotografia enviada per Ramon Monllau.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...