Efectes de guerra


El marge dret amb l'església del Roser any 1939.
Fotografia enviada per Ramon Monllau.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...