Publicitat i comerç a l'any 33Anunci en el diari "El Pueblo" del dia 2 de setembre de 1933, el preu de subscripció a aquest diari era de 2 pessetes mensuals.
Enviat per Juan Luis Boix Villalbos.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...