Carrer Cervantes


Una de les cantonades més recomanables del país. El carrer Cervantes amb el de Teodor Gonzàlez. Situada a prop de l'antiga entrada medieval de Sant Francesc, i on ara podem trobar dues mostres d'arquitectura civil de principis de segle; a la cantonada sud-est la Casa Brunet de Josep Maria Vaquer i Urquizú actual Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa, i a la cantonada nord-oest la Casa Matheu de Pau Monguió, que avui encara resta com edifici d'habitatges.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...