La plaça Alfons XII


La plaça Alfonso cap al principi de la dècada dels anys 30 del SXX.

No és la seva primera configuració però sí la més encertada, on les edificacions van de la mà de les corrents universals com el modernisme i el noucentisme, una plaça burgesa a l’estil de tantes altres ciutats, on està ben integrada amb la trama urbana i la vegetació encara que jove no representa cap obstacle per al pas, ni per transitar-la.


Si fem un repàs a ella hi trobem al 1/ la casa dels Algueró. 2/ la magnífica casa Ballester 1910, amb la imponent tribuna i el remat tant aconseguit, que serà destruït amb una ampliació posterior. 3/ El Centre del Comerç, inaugurat al 1913 damunt dels magatzems d’oli dels Ballester, aquesta associació  va canviar d’ubicació ja que anteriorment es situaven al Palau Miravall del carrer Montcada. 4/ la casa dels Pallarés. 5/ els Quarters, si s’afina la vista es poden veure llocs de guaita del Sitjar. 6/ La casa de les Torretes, o millor dit la cupuleta que rematava la torre. 7/ El monument de Ros de Medrano, inaugurat al 1928 enderrocat durant la Guerra Civil. 8/ El sostre del que va ser el Teatre Principal de la ciutat, posat en marxa al voltant del 1880, va cremar donant lloc al Cinema Coliseum.

Postal editada per L. Roisin. Barcelona.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...