El projecte “A cel obert”, baix el nostre punt de mira

Ara fa més o menys un any, que des del projecte de Tortosa Antiga vam començar a posar en valor uns espais que baix el nostre punt de vista, la ciutat tenia oblidats.

No són altres que: els jardins tancats, patis i claustres que alberga la ciutat de Tortosa. Un patis que per la majoria de gent del territori i de la ciutat són gairebé clandestins i secrets, ja que per diferents motius són de difícil accés, estan fora del circuït turístic, són privats o tenen finalitats educatives, entre altres...


Com bé sabeu, sobretot els nostres seguidors, el projecte de Tortosa Antiga no pertany a cap institució, ni associació. De mica en mica hem demostrat la nostra voluntat didàctica del projecte, despertant la confiança i participació de la societat en el mateix, assolint entre tots l’estima per la ciutat, el seu patrimoni, cultura, tradicions,... I de retruc en molts casos potenciant un turisme cultural i patrimonial, poc desenvolupat a la ciutat de l'Ebre. A més, és un espai consolidat a través de les noves tecnologies i xarxes socials, aspecte que a la vegada el fa més fàcil de copiar i difícil de reconèixer en la seva tasca.

Aquest escrit fa referència al projecte engegat per l’Ajuntament de Tortosa i el Museu de Tortosa: “A cel obert”.


No és la primera vegada que ens passa, que en publicacions, fets, projectes... hi trobem referències al projecte de Tortosa Antiga. Aquest aspecte no ens molesta el més mínim, ans al contrari, i si ho fem palès és per demostrar que el projecte de Tortosa Antiga està calant a la societat i les institucions públiques, aconseguint mitjançant una estratègia tranquil·la i silenciosa, la posada en valor del patrimoni cultural de la ciutat.

Els claustres de la ciutat sempre han estat infravalorats i poc utilitzats (tret dels dos dies de Renaixement, i no tots ells), i ens agrada pensar que amb la nostra tasca hem ajudat a despertar consciències i pel que sembla en aquest cas a les institucions, que sembla que vol posar-los en valor i utilitzar com a marcs espectaculars i especials, per activitats de caràcter cultural, artístic i popular.

Tot per a que el patrimoni tortosí, deixe la seva clandestinitat.  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...