L’Alhambra tortosina

Era la forma popular en la que es coneixia els salons del Palau Capmany, on s’albergava la seu del Centro Dertosense o Casino de Tortosa.


Uns salons amb un estil neoàrab a la planta noble del Palau, construïts al 1868 per Josep Grifoll. És l’època on surten diferents associacions a la ciutat aglutinadores de la burgesia i les activitats de relació social i culturals; com ara el Centre de Comerç al 1899 i l’Ateneu 1905. Tot i l’acceptació de la decoració i la fama dels mateixos, no perdurarà fins als nostres dies aquesta recreació de l’estil nassarí als salons del Palau. El que si hi podem trobar encara és la decoració del patí emmanisada i font central. 

Un exemple d’aquelles activitats la podem trobar per exemple a la premsa local del 18/02/1885, és carnestoltes i al diari de la Verdad hi trobem: El lunes fué el último de los bailes de màscaras, que han tenido lugar en la sociedad el Círculo. Su elegante salón árabe lucia mas sus afiligranados arabescos con la belleza y encantos del sin número de lindas mascaritas. No desmereció en nada de los que hemos descrito estos días. Sobre la tirante lona blanca bailó la juventud polkas y rigodones hasta las cuatro de la madrugada que el walz final del programa anunciaba el término de la fiesta. 

Font de la imatge: Ilercavònia.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...