Targeta, cartilla i cupons de racionament.
Targeta del 1948 i cartilla del 1952.
Enviat per Eloi Altadill.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...