Portal del Romeu

El portal del Romeu era un pas sobre el barranc del Vall (pont de fusta), i el seu nom sembla derivar d'una llegenda medieval, recollida per Cristòfol Despuig: els musulmans, el 31 de desembre de 1148, van intentar reconquerir Tortosa. La ciutat va ser protegida per les dones mentre Ramon Berenguer IV setjava Lleida. Aquelles van ser premiades per l'ordre de l'aixà i un romeu, identificat aquest últim amb la imatge de Sant Jaume del portal. La imatge de Sant Cristòfol que apareix en el portal des de 1385 està relacionada amb la protecció dels cursos de l'aigua, barrancs i rius. Els relleus actuals daten del Segle XVIII.


Postal fotogràfica d'Àngel Toldrà i Viazo, de l'últim portal intern de la ciutat medieval que encara sobreviu en els nostres dies.

Don Pedro: Que fonc lo del romeu?
Lúcio: Fonc açò: que anant encesa la batalla entre los cristians i moros, un esquadró dels moros, que no havia sentit la rota dels altres moros perquè estava en lloc molt desviat d'aon se feia la batalla, se determinà, mentres que los altres combaiten, de llançar-se dins la ciutat; i a la que ja estaven per a entrar, los isqué a l'encontre un romeu que estava assentat al portal, lo qual combaté ab los moros ab tanta virilitat i fúria que els féu retirar i posar a tots en fugida; i era açò en l'hora que ja també los altres moros eren arrancats del camp.
Fàbio: Jo també tinc moltes vegades oït això de romeu, mas no sabia en que jornada acontegué.
Lúcio: Ni jo tampoc ho sé massa de cert, ni menys tinc molta siguritat de que he dit; però diu-se que passà així, i aquesta és la pública veu i fama sens contradicció alguna; i fan bé, que havem a l'ull la figura d'aquest romeu posada en lo portal aon estava assentat quan los moros estaven per a entrar, esculpida de bulto, la qual dien que fonc allí posada per a perpètua memòria d'aquest miracle; i lo portal, per a vui, se diu lo portal del Romeu.


Fragment extret del Col·loqui Tercer de Los col·loquis de la insigne Ciutat de Tortosa de Cristòfol Despuig.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...