Construcció del mur de FerreriesA la imatge una vista general del que era Ferreries als anys 40.

A la imatge següent es poden veure les obres que van dur a terme al campanar i l'església del Roser, els de Regiones Devastadas.Construcció del mur de contenció del riu Ebre al marge dret, mur que unificà la riba de Ferreries i va actulaitzar el Passeig de l'Ebre.
Imatges de la segona meitat de la dècada dels 40.

Enviades per Jordi Costea Balagué.

1 comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...