La transformació del carrer Llotja i Fusteries en l'Avinguda

La plaça de la Constitució, abans coneguda com la plaça de les Cols, a la dècada dels 30 ja estava totalment alterada amb la destrucció de la seva façana de ponent. Destruint el convent i l’església del Roser es va facilitar l’accés al pont de l’Estat i es van crear les rampes. A més la foto retrata l’impàs constructiu i de remodelació que sofria el carrer Llotja (la part més llunyana) i el carrer Fusteries que donava a la plaça i connectava el carrer de la Sang i Llotja, per a transformar-se en avinguda.


Fotografia de Gonzalo Reparaz Ruiz.
Font Institut Cartogràfic de Catalunya.

Si més no la fotografia no deixa de ser curiosa per retratar aquesta alteració de la ciutat, sinó que retrata a la societat tortosina amb la indumentària i situacions quotidianes.


A les ampliacions hi podem veure més coses que donen diferents pistes de com la ciutat a causa del nou pont i els seus accessos s’estava transformant, a la primera ampliació hi podem veure el que sembla un Ford aparcat al racó que deixa l’entrada al carrer Botigues de la Sal i que actualment encara existeix. Més enllà com l’antic carrer Fusteries i Llotja es van transformant amb l’actual Avinguda amb totes les noves construccions (fixeu-vos amb el mirador sense vidres de l’actual casa nº4), i més tard ens deixa veure el solar que deixà l’edifici gòtic al ser traslladat al parc i l’espai alliberat per el grup de cases que tancava i estretia la trama urbana. Finalment podem veure la paret mitjanera de la casa Vericat ja construïda.

Fragment d’una postal de Fototípia Thomas.

Ens dóna la vista contraria (des del Mercat) dels mateixos carrers anteriorment descrits. Aquí en primer lloc es veu el carrer Llotja i a l’altura del carrer de la Sang l’entrada a l’estret carrer de Fusteries, amb totes les cases (part de l’esquerra de la fotografia) que van ser destruïdes per alliberar espai i ampliar la futura avinguda facilitant l’accés a un pont que es va cobrar molts racons interessants de la nostra ciutat.


Amb l’altra ampliació de la part de llevant de la plaça el que veiem és el que encara es conserva de la primitiva plaça de les Cols, els porxos que acollien el comerç del centre de la ciutat amb els balcons de forja de les cases i la gent asseguda esperant a l’ombra.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...