Carrilet entrant a l'estació.


Actual avinguda de la Generalitat amb la plaça del Carrilet, lloc on fins la dècada dels anys 60 va estar l'estació de terme i depòsit del carrilet de Tortosa - La Cava.


Bicicletes, extraperlo guardiacivils i estudiants, saca d'arròs, molts de pagesos i colles de valencians, embrassades, gent malalta de quartana i de dolor, i de cistelles en pollastres, alguna àdena i capons, i aubergínies i tomates per a regalar als sinyors.


Estrofa de la cançó lo Carrilet de la Cava.
Versionada per Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. 

Enviada per un col·laborador que vol mantenir l'anonimat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...