Les parròquies medievals de la Tortosa closa


El plànol de la ciutat a la baixa edat mitjana pot semblar un mapa del tresor, però no ho és. Per a situar els llocs i les nomenclatures hem fet servir el plànol de la ciutat realitzat per González de Mendoza al 1642, el primer de Tortosa i les dades estudiades per J. Vidal i M. Baila.


En colors podem trobar la separació administrativa per parròquies de la ciutat, una divisió que amb les denes (agrupació de deu cases) facilitava la recaptació d’impostos. En majúscula i roig l’A: la Seu i la seva parròquia de Santa Maria (color rosa), és la parròquia que aglutina els edificis civils, administratius, educatius i religiosos més importants de la ciutat. B: Església de Sant Jaume i la seva parròquia en color verd, aquí es troba la Vilanova on residien les minories religioses als calls i la moreria. C: Santa Clara i la seva parròquia en color blau i D: Santa Maria del Temple, amb la seva parròquia de l’Alfòndec vers lo rec. Aquestes dues últimes pertanyen molt possiblement a l’eixample baix medieval que va experimentar la ciutat, van quedar closes per la muralla al segle XIV. La parròquia de l’Alfòndec era la que aglutinava l’activitat econòmica de la ciutat i oberta al riu amb la zona portuària.

Amb lletres en minúscula hi trobarem les diferents portes del clos emmurallat de la ciutat, a. Porta del Pont deBarques, b. Portal de Tamarit, c. Portal de Sant Jaume, d. Portal de Sant Nicolau, e. Porta de Vinpeçol, f. Portal dels Jueus, g. Portal de la Bassa, h. Portal de l’Olivar, i. Porta de l’Escorxador, j. Portal de Santa Clara o Tarragona, k. Porta de Sant Francesc, l. Porta del Temple. A continuació i amb lletres majúscules hi trobarem diferents elements defensius de la muralla com són M. Baluard de l’Espero o Queixal, N. Torre del Riu, O. Torre del Cèlio o Grossa, P. Les Bastides, Q. Torre de Llevant del Castell, R. Torre del Rastre, S. Torre del Homenatge del Castell, T. Torre del Diamant, U. Torre del Miracle, V. Torre del Temple, W. Cap de Pont, X. Portal interior de la Rosa i pont de Pedra, Y. Portal interior del Romeu, Z. Portal interior de l’Assoc i mur de la Cortadura.

Amb els números situarem diferents espais i edificis de la ciutat diferenciant-los amb colors: 1. Palau Episcopal Romànic, 1a. Palau Episcopal Gòtic, 2. Hospital de Santa Maria, 3. Banys Vells, 4. Estudi de la Ciutat, 5. Futurs Reials Col·legis, 6. Escorxador, 7. Hospital de la Santa Creu, 8. Banys Nous, 9. Drassanes, 10. Port Fluvial, 11. Llotja i Consolat, 12. Palau Oliver de Boteller, 13. La Peixateria, 14. Casa de la Ciutat i just davant la Cort del Veguer amb les presons, 15. Font de l’Àngel, 16. Palau Despuig i Oriol, 17. Palau Reial. 
En quant als números en roig dir que fan referència aquells llocs de culte o religiós: 18. Convent de la Ràpita, 19. Església de Sant Nicolau, 20. Convent de Sant Domènech, 21. Al plànol queda marcat com San Antón, a l’actualitat hi trobarem el convent de la Puríssima, 22. Convent de Sant Francesc, 23. Capella de Sant Roc?, 24.  Convent de Sant Blai dels Trinitaris. Els números en blau fan referència a espais urbans de la ciutat com: 25. La moreria, 26. Call Vell, 27. Call Nou, 28. Castell de la Suda o Sant Joan, 29. El Vall (Barranc del Rastre), 30. El Sitjar o Badaluc, 31. Carrer dels Montcada, 32. Carrer o Coll de Sant Joan (actual carrer de Sant Blai), 33. Carrer dels Pescadors, 34. Plaça de les Cols, 35. Pont de Barques, 36. Quatre Cantons o Plaça dels Prohoms, confluència dels eixos viaris principals de la ciutat medieval, 37. Carrer Taules Velles, 38. Carrer dels Sastres (actual carrer de la Rosa), 39. Carrer dels Genovesos (actual Carrer de la Mercè).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...