Vista aèria i Hospital de la Cinta


Vista aèria de la ciutat, amb motiu de mostrar el recentment inaugurat hospital de la Cinta al Sitjar, on anteriorment es van situar els Quarters de la ciutat. Fotografia presa al voltant del 1975 i 76.


1.Volum del cinema Fèmina. 2. El nou Ajuntament al antic barri de Pescadors. 3. Coberta del Mercat. 4. Riu Ebre. 5. Plaça de la Pau i Casa Vericat. 6. Passeig de l’Ebre. 7. Edifici de la clínica de l’Aliança, al carrer Llotja. 8. Carrer d’en Carbó. 9. Carrer de la Sang. 10. Fonda Siboni, al carrer de l’Àngel. 11. Carrer Botigues de la Sal. 12. Església del Roser. 13. Pont de l’Estat. 14. Rambla Catalunya a l’antic Raval de la Creu. 15. Casa Ravanals, a la cruïlla entre el carrer Bisbe Aznar i carrer Ciutat, antiga Plaça Nova. 16. Passatge Franquet. 17. El nou emplaçament del Palau Oliver de Boteller. 18. Palau del Bisbe, al carrer Croera. 19. Carrer Nou del Vall. 20. Església de Sant Antoni, al carrer Montcada, actual Centre Interpretació Setmana Santa. 21. Barri de Santa Clara. 22. Edifici del Seminari. 23. Plaça de Montserrat, coneguda com la dels Farols. 24. Carrer del Carme. 25. Edifici Franquet, al començament del carrer Montcada. 26. Carrer de Mercaders. 27. Església de Sant Blai. 28. Escales de l’Hospital i tros de muralla. 29. Barri del Garrofer. 30. Carrer de Sant Blai.


Tot i ser una foto relativament propera en el temps, ens mostra parcialment el que va ser l'eixample medieval i clos murallat, amb veritables canvis amb els espais actuals de la ciutat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...