La font del Paiolet, II

Fa un temps vam fer una entrada sobre aquesta font de ferro colat situada al Paiolet.


Arran d'aquella publicació ens va enviar J. Ramírez aquesta altra fotografia de la mateixa font, la instantània pot completar la seqüencia de fotos anteriorment publicada. Situant-se entre els anys 36 i 37 del passat segle a ella es poden veure les primeres destrosses causades pels bombardejos, tot i que el pont de la Cinta i de l'Estat, encara restarien en peus fins l'any 1938.

La foto retrata a un jove: Manolo Marró, als peus de l'ombra de la barana del Pont de l'Estat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...