El barri de Sant Jaume, abans de la guerra

És la fotografia que en fet servir per il·lustrar la capçalera del nostre bloc.


Imatge dels anys 20/30 del segle passat, realitzada segurament des del turó de la Suda. On és protagonista la parròquia de Sant Jaume (actualment és una plaça) i l’escorxador de Pau Monguió. Altre aspecte a destacar, és veure la línia primitiva del barri i les hortes fins arribar al riu (actualment tot urbanitzat).
A l’altra riba un fumeral traient fum i Jesús, tancant l’escena el massís dels Ports.


Fotografia de Gonzalo Reparaz Ruiz, font Cartoteca Digital.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...