El Centre de Comerç al 1928

Retall de premsa de l’any 1928. A la fotografia podem veure el saló principal del Centre del Comerç de Tortosa. Inaugurat el 1913, fent la comparativa de les fotografies del dia de la seva obertura podem veure com l’espai ja s’havia alterat on podem veure com els sofàs han estat retirats al igual que les pintures dels envans, canviant l’ús principal del saló.


El retall de l’època ens diu: “Banquete organizado por la Cámara de Comercio en honor de D. José Suárez Figueroa, director de la sucursal del Banco de España, trasladado a Valencia y a cuyo frente ha permanecido veinte años con general aplauso”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...