La platja de maniobres

És una estació ferroviària especial per l’ordre dels trens de mercaderies, que estan composats per vagons aïllats.  Aquestes estacions estan formades per feixos de vies per ser transitades pels vagons i així poder maniobrar-los en successió per a l’explotació.


Al cas de Tortosa hi trobem un total de deu vies o feixos que surten d’una única via, és a dir, amb un feix d’entrada i altre de sortida, via general. Aquest desdoblament i desviacions permetran distribuir els combois cap a la zona de mercaderies, la de passatgers, manteniment, dipòsit de locomotores, grua... Actualment encara hi son visibles tres andanes, comunicades per passos a nivells i un d’inferior que recentment ha estat clausurat.


Com la gran majoria de les estacions de mercaderies la de Tortosa és una estació de trànsit, tot i que durant un temps va albergar la terminal de la línia de la Vall de Zafan. Al llarg del temps aquestes vies amb els seus desviaments han anat variant per adaptar-se als canvis i usos dels trens i mercaderies. 

Fins que va quedar en desús quedant com una estació terminal o cul-de-sac a l’any 1996, on sols arriben trens de mitjana distància de la línia R16. 


Fotografia de l'estat actual de la platja ferroviària de l'estació de Tortosa. Vista de la part nord, direcció a València.

Fotografia antiga editada per Àngel Toldrà i Viazo. Principis del SXX. Vista de la part sud, direcció a Barcelona, actualment encara en ús. 
Font del mapa Cartoteca Digital. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...