La font de l'ÀngelPromoguda per Pere Palau, Arnau Montornès i Bernat Domènech.
Obra de Guillem de Saera, realitzada al 144o, era coronada per l'escultura de l'Àngel i situada a l'actual plaça d'Agustí Querol. D'unes dimensions majors a l'actual reconstrucció, tenia al seu interior una cisterna, per permetre el subministrament públic de l'aigua.
L'any 1879 la font va ser desmuntada i les seves peces van anar canviant d'emplaçament, fins al 1962
 quan s'instalà definitivament al Carrer Ciutat, adherint-se al Palau Oliver de Boteller.

Fotografia del Arxiu Històric Comarcal de les Terres de L'Ebre. AHCTE.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...