Retrats d'autor

Napoleon Sarony (1821-1896) fou un fotògraf nord-americà que es va fer molt popular pels seus retrats. Feia posar de forma determinada als seus models, fet que li va comportar crítiques per l’artificiositat, però en ells aconsegueix molta teatralitat. Són coneguts els seus retrats de Sarah Bernhardt, en els que apareixia l’actriu caracteritzada del personatge que en aquell moment representava, en alguna escena destacada de l’obra. Aquestes fotografies esdevenien una publicitat excel•lent per a l’actriu, a més de ser inspiració per a altres artistes –per exemple Alphonse Mucha – i alhora constitueixen el germen del que actualment coneixem com merchandising publicitari. Unes altres instantànies cèlebres son les que realitzà d’Oscar Wilde, molt descriptives del tarannà i la moralitat de l’escriptor.Un altre tret característic dels retrats de Sarony, és el fet d’incloure la signatura en les còpies, de forma que posa en manifest tant el retratat com el retratista, esdevenint una marca. La influència de Sarony es fa palesa en molts estudis fotogràfics fins als anys 40, quan apareixen les grans marques multinacionals i altres mitjans de comunicació que fan que canviïn les estratègies de publicitat. Un exemple són les fotos l’actriu Margarida Xirgu, als anys 30 amb evidents punts en comú amb les que Sarony feia de Sarah Bernhardt.A Tortosa les coses no van anar gaire diferents, aquestes influències van arribar, com es veu a les fotografies de Bonaventura Masdeu, el qual va introduir aquests aspectes innovadors en les seus retrats i els seus posats de la societat ebrenca. Sent una mostra de voluntat de modernitat de la societat. La ciutat en aquells temps era una ciutat dinàmica, on el vuitcentisme impregnava tots els aspectes de la vida: es van tombar les muralles, millora de comunicacions “ferrocarril”, creació de liceus, teatres, casinos, ateneus, espais que demandava la societat burgesa, com espais de lleure i relació, malgrat que l’economia de la ciutat es basava al sector primari.

En els retrats la teatralitat dels posats va ser més minsa, però en canvi va situar els retratats, en contextos diferents, creant il•lusions noves amb mobles i decorats pintats. Altre aspecte a destacar és l’estètica de les fotografies incloent-hi la signatura al peu. Utilització de estratègies comercials, tipografia, logotips..., posant de rellevància que no sols estaven a l’alçada tècnica sinó també estètica dels corrents més avanguardistes internacionals.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...