Bonaventura MasdeuFotografies de Bonaventura Masdeu, S. XIX
Extretes del web llibres i papers antics

Fotografies de Paper Salat.

Aquesta tècnica de reproducció va ser descoberta per William Henry Talbot, al 1841 i la va nomenar calotype “paraula d’origen grec, que significa bella imatge”. Amb aquest calotip (negatiu) es podien fer còpies, en paper salat, esdevenint els (positius). Aquest procediment de reproducció d’imatges es va fer universal.
Els papers de gramatge acceptable es submergien amb aigua i sal dissolta, després es sensibilitzava amb nitrat de plata. Amb aquesta tècnica la fotografia no es revelava, sinó que s’imprimia directament al paper per contacte del calotip amb el paper sensibilitzat, a la llum directa del sol, una vegada imprès, entre 20 i 30 minuts al sol, la imatge s’estabilitzava amb bromur de potassi.

A Catalunya aquestes còpies “vintage” no són molt comunes i aquest procediment va ser utilitzat fins el 1890.


Foto de William Henry Fox Talbot, "La columna Nelson, de la Plaça Trafalgar de Londres, durant la seva construcció" 1843.
Paper salat sobre negatiu de calotip.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...