Girola de la Catedral.


És un espai que envolta l'altar major de les esglésies i que aparegué amb l'objectiu de facilitar el trànsit dels fidels per l'interior dels temples sense destorbar les celebracions que s'hi celebraven simultàniament.

Fotografia de J. Daufí.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...