Publicitat i comerç als anys 70

Alberto Lamote de Grignon, via facebook ens envia uns anuncis que van aparéixer a la Guia General de Tortosa als anys 72. Amb les últmes cuetades del franquisme.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...