Carrer Replà


Fotografia d'inicis de segle.
Enviada per Ramon Monllau.

Vista del carrer Replà, des de la plaça de Sant Joan i al fons el carrer Montcada. Amb l'empedrat original del carrer i la casa del Mestre Felip Pedrell a la primera cantonada de l'esquerra.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...