El Vapor Ebro


El Vapor Ebro, amb el Cinca, van ser els primers que van navegar per l’Ebre, van ser construïts el 1855 als talles Creuzot, a Marsella, per encàrrec de la Real Compañía de Canalización del Ebro. Aquets vapors van merèixer grans elogis en aquells temps, pel fet que un tercer vapor, idèntic a l’Ebro i construït en aquells anys, estava destinat a figurar a l’Exposició Universal de París del 1855.

El juliol de 1857 es va consagrar l’Ebro, feia 50 metres d’eslora i 10 d’amplària, compresos els tambors de les rodes; tenia buc de ferro, i pesava 88 tones; tenia la màquina de baixa pressió i tenia una força de 80 CV. Constava de saló, cambres de 1a i 2a classe, gabinet de senyores, cambra de mariners, etc, i que la seva consagració es feu el dia de la inauguració del canal marítim, al juliol de 1857.
Manat pel capità C. Bombonel, el vapor Ebro estava destinat al transport de passatgers, per a realitzar servei ordinari des de Tortosa a Mequinensa i de Tortosa, per Amposta, al port dels Alfacs. L’any 1873, davant la crisi econòmica de la Real Compañía, l’Ebro es va subhastar, i acabà adjudicat a un creditor, el qual aviat el va desballestar.

Text extret de LA NAVEGACIÓ PER L’EBRE. ELS VAIXELLS DE VAPOR (1856-1929)
M. Carme Queralt Tomas
Maite Subirats Argento
Museu del Montsià
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...