El fotomuntatge de l'Anita

Fotografia del dia de l'avarada de l'Anita el 29 d'octubre del 1915.

I aquí un fotomuntatge a partir d'aquesta imatge, on es suprimeix el fons de la ciutat i hi ha un fons més exòtic, possiblement es gastés per a publicitat.

Fotografies enviades per Joan Ramírez
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...