Botigues dels anys 20


Joan Ramírez ens envia uns anuncis dels comerços de l’any 1928, acompanyats de fotos que ens fan una idea de com era el comerç i la ciutat a inicis del segle XX. Van ser publicats a la: Guia Comercial de Tortosa y comarca.

 La Fonda Favaró, després Casa de Viajeros de Ramon Domingo. Actualment l’edifici resta igual, tret del porxo, que serviria per albergar els passatgers dels cotxes de línia de la comarca, fent cantonada amb el carrer Travessia de la Parra i l’actual avinguda llavors Pi i Maragall. I no sols la fonda, sinó que queda palès que abans, a l’igual que ara, el lloc estava replet de comerços, com la barberia amb el barber i la seva bata blanca a la porta, i a la primera porta de l’esquerra la famosa casa Xispes.


L’entrada a la ferreteria Mulet, més humil que altres ja vistes aquest espai però amb una diversificació espectacular des de aparells de cuina fins la col·locació de vidres o canonades. També es situava a la via Pi i Maragall, però més amunt enfront del Mercat i per tant el lloc va desaparèixer durant la guerra, com la majoria del  barri de Pescadors.

Imatges extretes d’aquests dos anuncis.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...