Romañà, Cañé, Zulueta i MendizàbalInauguració del canal segons la publicació “La Ilustració Catalana” a l’any 1911.
Fotografia presa a les comportes situades a la farinera dels Gonzàlez de Tivenys. Els senyors que posen per a la foto són: Romañà, Cañé, Zulueta i Mendizàbal, segons el peu de foto.
Font: Enciclopèdia Catalana.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...