Capitells romànics

Són els únics capitell historiats del claustre de la Seu, de Tortosa. Els podem trobar a la porta d'accés al pati a la nau de migdia. Molt possiblement aquests capitells van pertànyer a l'antic claustre romànic de la catedral. A ell hi trobem diferents escenes de la vida de Jesucrist.


A la foto de Roisin en qüestió hi podem veure el capitell de la dreta, en ell es representa l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, els tres d'Emmaús: Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, que es trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia passat. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se´ls va acostar i es posà a caminar amb ells, però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo...
Aquestes escenes queden ocultes per la perspectiva de la fotografia, el que observem i seguint l'ordre inicial: un altar i les figures d'uns soldats amb vestimentes medievals que prenen pres a Jesús. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...