Les zones porxades. La plaça de la Font IV

Postal de principis de segle (al voltant del 1910), editada per Àngel Toldrà i Viazo.


A ella es pot veure la configuració porxada de la plaça de la Font ara ja amb la nova nomenclatura Agustí Querol, sobretot destacant la porxada de la zona de ponent (donant accès a la plaça de les Cols), que es perdrà amb la renovació del casat posterior a la realització de les rampes d’accés al pont de l’Estat.

Tanmateix hi podem destacar una certa animació de l’espai, amb unes taules que no hem pogut determinar de que es tracta, tot i així semblem taules de recapte per les capses o urnes que es poden veure a sobre de les mateixes.


Per últim destacarem el fanal retratat a primer terme, es tracta del fanal publicitari de la Fonda Europa. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...