Les zones porxades. La plaça de la Font VI

Abans de continuar amb l’evolució de la zona porxada de la plaça de la Font, us proposem fer un gir en la càmera fotogràfica i mostrar-vos la part nord de la mateixa.

És una postal, d’inicis de segle. Que ens mostra l’estrangulament o vèrtex que donava accés a la part nord de la ciutat.


A la fotografia ja podem veure com part del casat està renovat, una mostra del mateix és la Casa Ramona Sechi, coneguda popularment amb el nom de magatzems López Vergés, una casa d’estil modernista i realitzada per l’arquitecte Vaquer i Urquizú. Un habitatge que actualment encara el podem admirar i que va mantenir la fisonomia de plaça conservant els seus porxos. Amb el negoci obert i les gelosies de la planta de l’entresol, una de les característiques més destacables de la casa amb les mènsules del pòrtic.

Tot just al seu costat la Fonda Europa, al seu lloc inicial i abans de ser tancada i transformada. Amb els seus rètols i el fanal publicitari tan característic d’aquest establiment.

Creuant el carrer Bonaire, el sector de connexió amb la plaça del Pont de Pedra, en aquesta fotografia encara és fa més palès el desnivell entre les dues places a causa del pont (que ja resta totalment ocult per el cobriment del Vall). Tant l’edifici de la Fonda Europa com el del carrer del Vall van ser fortament danyats durant la Guerra Civil, sobretot en la façana del carrer Bonaire. Actualment encara podem apreciar aquest fet, a l’edifici del Carrer del Vall, el qual ens mostra una façana modernista i ricament ornamentada a la seva part nord, mentre que al carrer Bonaire, el seu estil resta simplificat.

Al fons el racó de la plaça del pont de Pedra, creat per l’edifici que albergava la llibreria Viladrich, i que feia estretir l’entrada al carrer del Vall, aquest edifici va restar així fins la dècada dels anys 40 del segle passat, quan a conseqüència d’un coet que va explotar al negoci veí, va cremar tot l’edifici, declarat en ruïna i posteriorment reedificat com el coneixem avui en dia i ampliant el carrer Nou del Vall.

Al costat de llevant, la fotografia presa a nivell de carrer, també ens deixa veure tot la porxada que serà eliminada amb la renovació del casat d’aquest sector i que va permetre l’ampliació de la mateixa, fins encabir el doble sentit de la marxa del transit rodat.Us deixem amb una captura de pantalla de la connexió entre ambdues places, ja que és interessant veure com aquestes van ser ampliades, per evitar l’estrangulament que formava la plaça del Pont de Pedra. A la mateixa podeu comprovar (de dreta a esquerra), la renovació en postguerra de les cases de la Fonda Europa, ampliació del carrer Bonaire, la pèrdua del detall modernista a la casa del Vall i l’habitatge de Viladich, que va permetre l’ampliació del carrer Nou del Vall. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...