Casa Villoria i moll


Imatge de postguerra on es veiu el Palau Oliver de Boteller, també conegut com casa Villoria. S'adivina la pròximitat del Mercat pel tràfec i moviment de carruatges i als peus el moll fluvial amb un llaüt amarrat amb l'arbre plantat.
Fotografia enviada per Joan Otero.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...