Roquetes: ahir i avui


Aquesta sèrie de fotos es va realitzar com a treball documental sobre el pas del temps i la consegüent transformació que es produeix en els espais urbans. En aquest cas, a partir de fotografies antigues de Roquetes (provinents de diverses publicacions) es va tornar al lloc des d'on havien estat realitzades, per tal d'aconseguir una perspectiva el més fidel possible a la fotografia original, per apreciar la transformació del lloc. Les fotografies antigues són de diverses èpoques, i les actuals es van fer durant els anys 2003-2005. Es tracta d'un treball en procés, per tant a aquestes fotografies s'hi aniran afegint d'altres futures.
Enviat per: N.M.G.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...