Mercat de TortosaFotogravat(?) del seu interior.
Publicat al semanal "La Ilustración española y americana",
el 15 d'abril de 1889
Biblioteca Cervantes

Obra de Joan Abril i Guanyabens? 1884-1887 i coberta dissenyada
per Joan Torras i Guardiola.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...