Carrer del Vall


Un dels carrers més intrigants pel que fa al seu urbanisme de la ciutat. Encara que no és altra cosa que la domesticació del barranc del Rastre al seu pas per Tortosa, fins la seva arribada al riu.
Utilitzat sempre com a claveguera primer a cel obert i ja en edat moderna XVIII? cobert. Interessant de destacar que amb l’eixamplament de la ciutat baixmediaval cap al sud converteix al Vall en una arteria central a més d’un obstacle, per aquesta raó va estar creuat per diferents pont: 1. Al Portal de l’Escorxaria, 2. Al portal del Romeu, 3. El pont de Pedra (C. de la Rosa) i 4. Pont de Pescateria, a la vora d’aquest edifici i el riu.

La fotografia presa entre el carrer Vall i la cantonada amb l’accés de la Plaça dels Estudis dóna una imatge dels sectors que seran més afectats per les avingudes del Rastre, com de l’edifici del Hospital de la Santa Creu 1760, sent en aquell moment de la fotografia principis del S.XX l'Ajuntament . Cap al fons i tot seguit de l'hospital es pot veure el fragment muralla del Rastre, que tancava el circuit en aquesta zona amb la porta de l'Escorxador, el volum de l’església de Sant Domènec i en primer pla la botiga de la Villa de Sitges.

Fotografia enviada per Ramon Monllau.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...