Carrer Barana de l'Ebre


Una de les zones més actives econòmicament de la ciutat, en primer terme l'antic Palau Oliver de Boteller ara reconvertit en l'Ateneu, la zona portuària amb les petites grues per a la descarrega dels llaüts, el mercat i al fons cap al pont del ferrocarril es deixa entreveure el parc.
Fotografia enviada per Ramon Monllau.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...