Temps de parlaments.
Fotografies enviades per Joan Ramírez.

La plaça de bous plena fins la bandera, són els anys 2o i Ramon Borrell i Codorniu cobreix l’acte fent aquestes fotos, les quals encara es conserva la placa de vidre a l’arxiu de Tortosa. Es tracta d’un parlament d’un partit tradicionalista/conservador per la presència de capellans, per la indumentària,... Pel moment encara no s’ha pogut concretar ni el partit, ni la data de l’acte ja que eren molt corrents a l’època.
Les fotos són molt més interessants i no sols pel fet de retratar l’acte que també, interessant es veure els fanals que pengen al mig de la plaça, el lloc destinat als músics, una taula destinada per als periodistes: tots escrivint, la tarima plena de gent. Observar la proporció de l’edifici o com la gent als terrats de les cases atén a l’acte.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...