Temps de parlaments.


Parlament de Marcel•lí Domingo a la plaça de la República, (amb la proclamació de la segona república d’Espanya va canviar el nom i va deixar de ser d’Alfons XII). La foto de l’any 1931 retrata la plaça als seus inicis, al centre l’estàtua de Ros de Medrano (datada al 1928 i destruïda durant la guerra) i al fons l’edifici del Teatre Principal que va començar a bastir-se per la dècada del 8o del segle XIX, l’edifici després d’un incendi serà enderrocat i al seu lloc es construirà el Cinema Coliseum, actualment un bloc de pisos.
La quantitat de gent que es va congregar a l’acte que es feia al Teatre Principal, va obligar a improvisar altaveus a la plaça, representant el gran entusiasme dels primers temps de l’ideari republicà en la societat i al ser Tortosa sobretot per l’ideari marcel•lí.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...