Cantonada entre Cervantes i Teodor González


Cantonada entre el Carrer Cervantes i el Carrer Teodor González.

Fotografia presa cap al principi dels anys 70, on mostra la casa del fotògraf Escudé que des de principis de segle albergà el primer cinematògraf de la ciutat. Ara reconvertit el local amb Galeries Escudé, botiga d’objectes de regal.

A més a la foto hi podem veure la banda de música tal vegada alguna processó de Corpus o la Cinta, a primer terme el mirador de la Casa Matheu i al fons tancant la perspectiva el cinema Fèmina.

Fotografia enviada Inma Cafa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...