La nau de migdia

És la nau que ens trobem a l'entrar per la porta de l’Olivera. Aquesta nau del claustre era la que contenia els accessos al refetor o menjador dels canonges, la cuina i el calefactor. Actualment entre altres coses aquesta nau podem trobar les columnes de pòrfir verd i roig, d’estil visigòtic, l’entrada al refetor, d’estil gòtic i la llosa del consell de la ciutat.


A la fotografia de Circa del 1935, hi podem veure els arcs d’arc ogival apuntat, amb les seves columnes de fust quadrilobulat i capitell llis. Sols a la porta que dóna accés al pati hi trobem uns capitells historiats que es creu que són una resta del claustre romànic de la catedral de Tortosa. En ells es representa diferents escenes de la vida de Crist, a la dreta: l’entrada a Jerusalem, el diumenge de Rams, els tres d’Emmaús, un altar i Jesús amb soldats. Al capitell contrari està Jesús davant Herodes, el davallament de la Creu, tres figures i la mort dels sants innocents.
Al fons i ja en la nau de ponent, la porta oberta que dóna accés a la Porta de Palau i el Carrer Croera on es situa el Palau Episcopal gòtic.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...