La nau central de la Seu


Fotografia de Fototípia Thomas de la nau central de la Seu, presa des del cor cap a la girola. Des d’aquesta, es veu la il·luminació de l’edifici amb el triple esglaonament de les finestres, donat per les diferents altures dels dos deambulatoris. Altres elements que es poden observar en la fotografia són els púlpits o trones del segle XV, d’estil flamenquitzant, situats al quart tram de la nau central, tant a la nau de l’epístola com a la de l’evangeli. Darrera d’aquestes i donant accés al presbiteri, la reixa obra de l’escultor Esteve Bosch i els ferrers Antoni Henrich i Esteve Maysoaltada, que va ser un regal del bisbe Gaspar Punter i que actualment es troba als peus de la Catedral (en el primer tram). Es poden apreciar també en la fotografia els fanals originals que donaven llum a la nau, i a l’esquerra els tubs de l’orgue. Així com la reixa que tancava el recinte del cor que se situava al tercer tram de la planta basilical de la Seu (actualment es pot visitar al dormitori dels canonges dins l’exposició permanent).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...