Papers mullats


Rebut del quatre de maig de 1939: Fonfo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo.

Aquest rebut els emetien les entitats bancàries a la gent que portava els diners emesos legalment per la República i que amb l’“any triomfal” de la victòria feixista havien perdut el valor. Generalment aquestos rebuts es convertien en paper mullat.

Enviat pel Joan Ramírez.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...