Festes de la Cinta


Les festes de la ciutat als anys 20, a la fotografia cedida per el Joan Otero hi podem veure una escena on surt part del seguici festiu com són els gegants i la cucafera, tal vegada esperant a la sortida de la Mare de Déu per començar la processó. 
Interessant de veure com els xiquets s'arremolinen al voltant de la Cucafera, situada més prop del carrer Croera baix les finestres del Palau Episcopal. I els gegants situats a la replaceta creada per les escales de la Catedral.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...