Les màquines del Canal


La construcció del canal de l'esquerra, amb les màquines a vapor de principis de segle XX.
Postal de Ramon Borrell i Codorniu, editada per a Hipofosfitos Salud.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...