La Mare de Déu dels Àngels a l’àmbit sagrat.

La Verge envoltada d’àngels correspon a una iconografia que s’exporta d’Itàlia, i la taula de Tortosa és una mostra d’aquesta tipologia que va arrelar a Catalunya i que encara es conserva.


Sabem que Jaume Perepons i el seu soci Mariano Lleixà, compraren les taules gòtiques el 1916 a les menoretes de Santa Clara a canvi d’una quantia de diners (12.500pts), que van ser destinats a reparacions a una part de l’edifici conventual que amenaçava ruïna.  Tot i així, el convent de Santa Clara no era el seu lloc  d’origen, sinó que aquestes procedien de la catedral de Tortosa.

Les pintures de la Seu tortosina van ser disseminades per diferents llocs i espais sagrats a causa d’una disposició del bisbe Sever Tomàs Auter, a finals del segle XVII. Segons els estudis relacionats aquí, sembla indicar que el retaule de la Mare de Déu dels Àngels, inicialment es situava en la capella de Santa Anna o la Concepció de la Mare de Déu, a la girola de la catedral. 


En aquest cas la venda de patrimoni, van salvar les pintures d’una més que possible destrucció durant la revolució anticlerical del 1936, aquí adjuntem una imatge que mostra la destrucció del Convent de Santa Clara tot i que ja es poden apreciar els treballs de restauració que va emprendre el govern republicà de la Generalitat de Catalunya, de la mà de Joan Cid i Mulet i que malauradament van ser aturats en l’arribada del front a l’Ebre. 

Imatges:
Fons Salvany Blanch. Biblioteca de Catalunya. Interior de la casa de Clara Lamote de Grignon.
Santa Clara del fons Manuel Milian Boix, cedida per Hilari Muñoz.

Font:  C. FAVÀ. “La Mare de Dèu dels Àngels de Tortosa i el seu pas per l’àmbit privat”. Porticum. Revista d’Estudis Medievals  NII. Barcelona, 2011.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...