Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties

Una fotografia força interessant cedida pels germans Otero, del pati exterior del Reial Col·legi, ja que sempre que parlem d’ell fem referència al claustre, però ara aquí prestarem atenció a l’aspecte exterior, que va quedar totalment reformat a les últimes actuacions a l’edifici.


A la mateixa es poden observar diferents dependències annexes a l’edifici principal i la tanca que tancava el perímetre, en aquell moment, del col·legi de Sant Lluís, actualment desaparegudes totes dues estructures.

A més la portalada, una porta retaule datada a l’any 1564, concebuda com arc de triomf  de tres cossos amb elements que fan referència als temes del saber, religiosos i als patrons Sant Jaume (patró d’Espanya) i Sant Maties (patró de l’Emperador Carles, per nàixer aquell dia), amb clara influència de l’arquitectura italiana del renaixement.


Fragment d’una fotografia d‘un grup escolar del col·legi de Sant Lluís, realitzada per Ramon Borrell a la segona part de la dècada dels anys 20 del segle passat, del fons de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...